บริษัท-ผลิตภัณฑ์J&C จอย แอนด์ คอยน์
12 ปี  Join & Coin


รางวัล " พระกินรี " 
คุณค่าแห่งการทำดี คิดดี ปฏิบัติดี 
ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2556
โอกาสดีๆ ที่มีไม่รู้จบ....บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น (Join & Coin Corporation)

บริษัท เจริญโอสถ จำกัด 

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2543 เป็นโรงงานผลิตยาน้ำสมุนไพรภายใต้ แบรนด์ "โหย่งเหิง" 
โดย คุณสมชาย หัสชลีฬหา(ดร.สมชาย หัสชลีฬหา) และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตขององค์การอาหารและ
ยา หรือ อย.


ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล และ GMP ด้วยเงินลงทุนกว่า 200ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 
บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด 
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Join & Coin Corporation Co.,LTD. เป็นบริษัทในเครือของ "เจริญ โอสถฯ" ด้วยเจตจำนงแน่วแน่ ในการที่จะนำธุรกิจเครือข่าย ขายตรงของคนไทย ให้อยู่ชั้นแนวหน้าด้วยการ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทั้งที่ผลิตขึ้นเอง และที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้รับมาตราฐานและมีการ การรับรอง จากสถาบันต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มสำหรับดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา รถยนต์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 2,000 รายการ เพื่อให้สมาชิกได้รับความ พึงพอใจ อย่างสูงสุด


ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืนที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเครื่อง
มือ และระบบอันทันสมัยด้วยแนวคิดที่ว่า 
"ให้ทุกรายจ่ายเปลี่ยนมาเป็นรายรับของสมาชิก" เพื่อให้ ้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยการทำระบบธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น MLM (MULTI-LEVEL Marketing) ธุรกิจเครือข่ายที่มีความเป็นระเบียบยุติธรรมซึ่งรองรับด้วยแผนการตลาดที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ
ในธุรกิจ MLM ที่จะให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกที ทุกเวลา ซึ่งเป็นระบบจ่ายค่าตอบแทน และให้ ้ผลประโยชน์แก่สมาชิก ที่เป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


บริษัท จอยมาร์ท จำกัด ภายใต้การดูแลของ คุณอนุวัฒน์ ธรมธัช อดีตเลขาธิการ สคบ. ปััจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ เจริญโอสถฯ การเปิดช่องทางการตลาดใหม่ จากวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ของ ดร. สมชาย หัสชลีฬหา ด้วย นวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ จึงได้ก่อเกิดจอยมาร์ท(Join Mart)ขายตรงสะดวกซื้อ รายแรกของเมืองไทย ที่รวม ขายตรง ขายส่ง ขายปลีกเข้าด้วยกัน ด้วยสินค้ามากกว่า 8,000 รายการ เปิดมิติใหม่ของวงการ อุตสาหกรรม ธุรกิจเครือข่าย ขายตรงไทย


ปัจจุบัน จอยมาร์ท ถือเป็นหนื่งในเครื่องมือสร้างธุรกิจของนักธุรกิจอิสระของ "เจริญโอสถ" มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง จาก แฟรนไชน์ ร้านขายตรงสะดวกซื้อจอยมาร์ท (Join Mart Convenien MLM) ซึ่ง ปัจจุบันมีการขยายแฟรนไชน์ไปแล้วกว่า 40 สาขาู และมีการเปิด ห้างจอยมาร์ท(Join Mart MLM Department Storeที่รวม ขายปลีก ขายส่ง ขายตรง เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำการขยายสาขาไปยัง จังหวัด
ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ

                        


คณะผู้บริหารบริษัท

ดร.สมชาย หัชลีฬหาประธานกรรมการบริหารบริษัท 
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอาเซียน
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวฟอร์ต แคลิฟอร์เนีย
  • อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อดีตประธานชมรมนักธุรกิจขายตรงไทย

กระผมในฐานะตัวแทน 
บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ"เจริญโอสถ" มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมุ่งมัน ด้วยเจนารมณ์ของผม ที่จะให้ทุกๆท่านมีชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อนักขาย และนักสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ สร้าง รักษา ขยาย ฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคงตลอดไป

วันนี้กระผนจึงของให้ 
บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ"เจริญโอสถ" เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับท่าน ด้วยความพร้อม ในศักยภาพทางด้านการแข่งขัน ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เป็นรองใคร ด้วยความมั่นใจทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการตลาดที่ดี และชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สินค้า แผนการตลาด และผู้จำหน่ายอิสระ จะต้องตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

สุดท้ายนี้กระผมหวังว่า 
"เจริญโอสถฯ" จะสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่าย และทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอนาคต กับเรา
นาย อนุวัฒน์ ธรมธัชที่ปรึกษาประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัทจอยมาร์ท จำกัด

  • อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
  • ผู้ร่างกฎหมายขายตรงฉบับแรกของประเทศไทย

จากสถิติธุรกิจขายตรง ณ ปัจจุปัน พบว่า มีบริษัทขายตรงที่จดทะเบียนมากกว่า 500 บริษัท ที่เปิดดำเนินธุรกิจรองรับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย แต่ต้องบอกว่า บริษัทขายตรงที่จะดำรงค์อยู่ได้ในอุตสาหกรรมขายตรงไทยนั้น จะต้องเป็นบริษัทขายตรงที่ดี มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสินค้าคุณภาพ และต้องหลากหลาย และที่สำคัญ ต้องมีแผนการตลาดที่ดี และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้กับสมาชิก พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น


เพราะฉนั้นการเลือกทำธุรกิจขายตรงเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน สำคัญอยู่ที่การเลือกบริษัท เพราะหากเลือกบริษัทขายตรงที่ดี ความรุ่งโรจน์ในอาชีพก็จะเกิด
"จอยมาร์ท และ เจริญโอสถฯ" ถือว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ดี ที่ใครๆสามารถที่จะฝากอนาคต หรือยึดเป็นอาชีพได้ ด้วยมันสมอง และความอัฉริยะของผู้บริหาร อีกทั้งความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ ที่จะช่วยให้สมาชิกทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมทางการตลาดแนวใหม่ ที่จะเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งหมดล้วนบ่งบอกถึงความเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีศักยภาพสูง และพร้อมที่จะเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต

เพราะ 
"เจริญโอสถฯ" ในวันนี้คือ.. "อาชีพที่เป็นไปได้ ทำง่ายที่สุด"
ดร.กฤตภัค หัชลีฬาหารองกรรมการบริหาร 
"เจริญโอสถฯ" เป็นบริษัทขายตรงของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่8 ด้วยยอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยการทำธุรกิจที่ยุติธรรม โปร่งใส จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกนักธุรกิจอิสระ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยนวัตกรรมเครือข่าย Join Mart "ขายตรงสะดวกซื้อ" แปลงรายจ่ายเป็นรายรับ เปลื่ยนพฤติกรรม ผู้บริโภค มาเป็นนักธุรกิจอิสระมืออาชีพ ทำให้สามารถ สร้าง รักษา และขยายเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน"เจริญโอสถฯ" ในวันนี้ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งที่ผลิตจากโรงงานเอง และสินค้าจากพัธมิตรจำนวนมากที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ ด้วยกองทัพสินค้ากว่าสองพันรายการ ในเจริญโอสถ และ สินค้าขายปลีก-ขายส่งอีกกว่า 8,000 รายการใน จอยมาร์ท(Joim Mart) วันนี้ เราจึงเชื่อมั่นในศักยภาพ ทางด้านการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมใหม่ และแนวคิดที่แตกต่างเหนือใคร

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบการจัดการ และการวางรากฐานสู่ความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต เพื่อเตรียมสู่การเป็นผู้นำในอุตสหกรรมธุรกิจเครือข่ายขายตรง และเป็นอีกหนึ่งบริษัทของคนไทยที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน


รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ทรงมอบ
"รางวัล เทพทอง ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2546"
ประเภทองคืกรดีเด่น
ให้แก่ บริษัท เจริญโอสถ อินเตอรืแนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด
นี่คือความภาคภูมิใจอันสูงสุด หาที่เปรียบมิได้ 
จากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และตั้งใจดำเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรม โปร่งใส และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น 
จึงเป็นบทพีสูจน์ได้ว่า 
"เจริญโอสถฯ" เป็นธุรกิจที่ดี มีความน่าเชื่อถือ อย่างแท้จริง

 

ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด 
รับโล่รางวัลขายตรงดีเด่น ทางด้าน นวัฒกรรมการตลาดแนวใหม่ 

"ขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกแห่งประเทศไทย" 
โดยมี พณฯท่าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายยกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบในงาน
"ประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 13"
ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมโซฟิเทล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552
นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิิใจล่าสุดของ"เจริญโอสถฯ" 
เจ้าตำรับ ขายตรงสะดวกซื้อ ดั่งสโลแกนที่ว่า
"ขายตรงสะดวกซื้อ อาชีพที่เป็นไปได้ และทำง่ายที่สุด"นอกจากนี้ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ยังได้รับการยอมรับ 
ให้เป็นหนึ่งในผู้นำ ของวงการอุตสาหกรรม 
ธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย ดังจะเห็นได้จากการได้รับการยกย่อง 
จากนิตยสารทางธุรกิจชั้นนำต่างๆ ที่ได้สัมภาษณ์ 
ถึง แนวคิด และเรื่องราวในหลายๆ แง่มุม ของการดำเนินธุรกิจ 
ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ของ 
ดร.สมชาย หัสชลีฬหา ประธานกรรมการ 
บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น หรือ "เจริญโอสถฯ"

ผลิตภัณฑ์


Join & Coin Corporation co,.Ltd.

(บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 
หรือ
"เจริญโอสถฯ" 

ใครๆ ก็ทำได้ และมีความเป็นไปได้มากที่สุด
กับสโลแกนที่ว่า 
"ธุรกิจที่เป็นไปได้ ทำง่ายที่สุด" 

พันธมิตรร่วมธุรกิจ (Partnership) มากมาย…

กว่าธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ทั่วไทย

              

  

           

     

นอกจากกลุ่มสินค้าคุณภาพที่บริษัทฯ  ได้คัดสรรมาแล้ว

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและเป็นการขยายฐานการตลาด

ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น และสินค้าอื่นๆ มากมายของบริษัท


 คลิ๊กเลย